Тарифтерди жана бааларды жөнгө салуу бөлүмү 05.04.2021

Буйрук № 47 5-апрель 2021-жыл «РСК-Банк» ААКта топтолгон акча каражаттарын энергетикалык компаниялар арасында бөлүштүрүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 25-майындагы № 335 «Электр жана жылуулук энергияларынын дүң рыногундагы эсептешүүлөрдүн...

Тарифтерди жана бааларды жөнгө салуу бөлүмү 18.03.2021

Буйрук № 39 18-март 2021-жыл «Корунд гидроток» ЖЧК болгон электр энергиясын сатып алууга, берүүгө жана сатууга тарифтер жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Энергетика жөнүндө», «Электр энергетикасы жөнүндө» мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын...

Тарифтерди жана бааларды жөнгө салуу бөлүмү 04.03.2021

Буйрук № 31 4-март 2021-жыл «РСК-Банк» ААКта топтолгон акча каражаттарын энергетикалык компаниялар арасында бөлүштүрүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 25-майындагы № 335 «Электр жана жылуулук энергияларынын дүң рыногундагы эсептешүүлөрдүн...