Тарифтерди жана бааларды жөнгө салуу бөлүмү 05.01.2021

Буйрук № 1 2021-жыл 5-январь «РСК-Банк» ААКта топтолгон акча каражаттарын энергетикалык компаниялар арасында бөлүштүрүү жөнүндө"

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 25-майындагы № 335 «Электр жана жылуулук энергияларынын дүң рыногундагы эсептешүүлөрдүн...

Тарифтерди жана бааларды жөнгө салуу бөлүмү 03.07.2020

Буйрук № 98 3-июль 2020-ж. «РСК-Банк» ААКта топтолгон акча каражаттарын энергетикалык компаниялар арасында бөлүштүрүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 25-майындагы № 335 «Электр жана жылуулук энергияларынын дүң рыногундагы эсептешүүлөрдүн...

Тарифтерди жана бааларды жөнгө салуу бөлүмү 18.06.2020

Буйрук №97 18.06.2020-ж. "Электр жана жылуулук энергиясына, ысык суу менен камсыз кылууга тарифтер жөнүндө"

В соответствии с законами Кыргызской Республики «Об энергетике», «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Кыргызской...