Тарифтерди жана бааларды жөнгө салуу бөлүмү 18.06.2020

Буйрук №97 "Электр жана жылуулук энергиясына, ысык суу менен камсыз кылууга тарифтер жөнүндө"

В соответствии с законами Кыргызской Республики «Об энергетике», «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Кыргызской...

Тарифтерди жана бааларды жөнгө салуу бөлүмү 17.01.2020

«Көк-Сай ГЭСи” ЖЧКтын чакан гидроэлектр станциялары тарабынан өндүрүлгөн электр энергиясына тарифти белгилөө жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын “Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө” мыйзамдарына, Кыргыз...

Тарифтерди жана бааларды жөнгө салуу бөлүмү 17.01.2020

«Коңур-Өлөң ГЭСи” ЖЧКтын чакан гидроэлектр станциялары тарабынан өндүрүлгөн электр энергиясына тарифти белгилөө жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын “Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө” мыйзамдарына, Кыргыз...

Тарифтерди жана бааларды жөнгө салуу бөлүмү 13.01.2020

«Чыгыш электр» ААКтын тармактары аркылуу электр энергиясын берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөргө тариф белгилөө жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Энергетика жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө” мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн...

Тарифтерди жана бааларды жөнгө салуу бөлүмү 10.01.2020

«Бишкекжылуулукэнерго» коммуналдык ишканасынын от казандары иштеп чыгарган жана берилген жылуулук энергиясына тарифтер жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын «Энергетика жөнүндө», «Электр энергетикасы жөнүндө» мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын...