Укуктук камсыздоо бөлүмү 23.11.2018

№ 1/ 20- ноябрь 2018-жыл

БУЙРУК ПРИКАЗ № 1/ 20- ноябрь 2018-жыл                                          Бишкек ш. «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу...

Укуктук камсыздоо бөлүмү 23.11.2018

Приказ № 1 от 20 ноября 2018 год

БУЙРУК ПРИКАЗ № 1 от 20 ноября 2018 г.                                                     гор.Бишкек «О внесении изменений в приказ...