Каржы жана эл аралык кызматташтык боюнча бөлүмү 10.09.2019

Структура бюджетных программ и мер по ГАРТЭК на 2018-2022 г.г.

      Приложение                                 Структура бюджетных программ и мер по...