Каржы жана эл аралык кызматташтык боюнча бөлүмү 02.10.2020

2020-жылдын сентябрь айынын бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар сметасынын аткарылышы жөнүндө отчету

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам Учреждение: 4402011101048364 Отчетная дата: 09/10/2020 Отчетный...

Каржы жана эл аралык кызматташтык боюнча бөлүмү 04.09.2020

2020-жылдын август айынын бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар сметасынын аткарылышы жөнүндө отчету

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам Учреждение: 4402011101048364 Отчетная дата: 15/09/2020 Отчетный...

Каржы жана эл аралык кызматташтык боюнча бөлүмү 05.08.2020

2020-жылдын июль айынын бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар сметасынын аткарылышы жөнүндө Отчет

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам Учреждение: 4402011101048364 Отчетная дата: 15/09/2020 Отчетный...

Каржы жана эл аралык кызматташтык боюнча бөлүмү 03.07.2020

2020-жылдын июнь айынын бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар сметасынын аткарылышы жөнүндө отчету

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам Учреждение: 4402011101048364 Отчетная дата: 15/09/2020 Отчетный...

Каржы жана эл аралык кызматташтык боюнча бөлүмү 05.06.2020

2020-жылдын май айынын бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар сметасынын аткарылышы жөнүндө отчету

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам Учреждение: 4402011101048364 Отчетная дата: 15/09/2020 Отчетный...