Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү 05.10.2019

2019-жылдын 9 айында келип түшкөн жарандардын кайрылуулары боюнча маалымат

к № Келип түшкөн документтердин аталышы Келип түшкөнү Контролго коюлганы Контролдон алынганы Контролдо...

Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү 05.10.2019

Информация по обращениям граждан, поступившим за 9-месяцев 2019 года

№ п/п Наименование поступ-х документов Поступило Поставлено на контроль Снято с контроля Находится на...

Адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү 11.04.2019

Отчет по обращениям граждан за 1-й квартал 2019 года

За 1 квартал 2019 года поступило всего 37 обращение граждан, из них:   - письменных-13 (в т.ч через сайт Госагентство-1); - устных-24 (в т.ч.через...