Негизги көрсөткүчтөр 11.12.2020

2020-жылдын 3-кварталы боюнча "Түндүкэлектр" ААКтын SAIFI, SAIDI жана CAIDI көрсөткүчтөрү

Средневзвешенное количество отключений потребителей в течение отчётного периода SAIFI; Средневзвешенную продолжительность отключений...

Негизги көрсөткүчтөр 18.09.2020

2020-жылдын 2-кварталы боюнча "Түндүкэлектр" ААКтын SAIFI, SAIDI жана CAIDI көрсөткүчтөрү

Средневзвешенное количество отключений потребителей в течение отчётного периода SAIFI; Средневзвешенную продолжительность отключений...

Негизги көрсөткүчтөр 17.09.2020

2020-жылдын 1-кварталы боюнча "Түндүкэлектр" ААКтын SAIFI, SAIDI жана CAIDI көрсөткүчтөрү

Средневзвешенное количество отключений потребителей в течение отчётного периода SAIFI; Средневзвешенную продолжительность отключений...

Негизги көрсөткүчтөр 03.06.2020

2019-жылдагы көрсөткүчтөрдүн жыйынтык мааниси

Среднее количество потребителей в ОАО «Северэлектро» за 2019 год составило 577 097 абонентов. Количество отключений (плановых, аварийных и...

Негизги көрсөткүчтөр 03.06.2020

2019-жылдын 4-кварталы боюнча "Түндүкэлектр" ААКтын SAIFI, SAIDI жана CAIDI көрсөткүчтөрү

Средневзвешенное количество отключений потребителей в течение отчётного периода SAIFI; Средневзвешенную продолжительность отключений...