Негизги көрсөткүчтөр 18.09.2019

2019-жылдын 2-кварталы боюнча "Түндүкэлектр" ААКтын SAIFI, SAIDI жана CAIDI көрсөткүчтөрү

Средневзвешенное количество отключений потребителей в течение отчётного периода SAIFI; Средневзвешенную продолжительность отключений...


Негизги көрсөткүчтөр 11.09.2019

ОЭКМА жөнгө салган табигый монополиялардын субъектеринин мамлекеттик реестри

Приложение к приказу № 159 от «29» июня 2018 года.   Утвержден приказом Государственного агентства по регулированию...


Негизги көрсөткүчтөр 29.05.2019

2019-жылдын 1-кварталы боюнча "Түндүкэлектр" ААКтын SAIFI, SAIDI жана CAIDI көрсөткүчтөрү

Средневзвешенное количество отключений потребителей в течение отчётного периода SAIFI; Средневзвешенную продолжительность отключений...


Негизги көрсөткүчтөр 29.03.2019

2018-жылдагы көрсөткүчтөрдүн жыйынтыгы

SAIFI = 3,8 (среднее количество отключений потребителя) SAIDI = 713,7 (средняя продолжительность отключений, в минутах) CAIDI = 187,8 (среднее время...


Негизги көрсөткүчтөр 30.12.2018

2018-жылдын 3-кварталы боюнча SAIFI, SAIDI жана CAIDI "Түндүкэлектр" ААКнын негизги көрсөткүчтөрү

  Средневзвешенное количество отключений потребителей в течение отчётного периода SAIFI; Средневзвешенную продолжительность...