Архив

Коррупцияга каршы күрөш 19.10.2020

Мамагенттиктин 2019-2021-жылдарга карата коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш-чаралардын планынын негизинде маалымат

Информация по Плану мероприятий по противодействию коррупции Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического...


Каржы жана эл аралык кызматташтык боюнча бөлүмү 02.10.2020

2020-жылдын сентябрь айынын бюджеттик каражаттар боюнча чыгымдар сметасынын аткарылышы жөнүндө отчету

Форма 2. Отчет об исполнении сметы расходов по бюджетным средствам Учреждение: 4402011101048364 Отчетная дата: 09/10/2020 Отчетный...
Ишкердикти текшерүүлөрдүн планы 01.10.2020

Ишкердик субъекттилерди текшерүү боюнча 2020-жылдын 4-кварталынын планы

ПЛАН ПРОВЕРОК ГКО Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской...